Warunki wykorzystania leomoda.com

Witamy na oficjalnej stronie TM LeoModa

Warunki korzystania www.leomoda.com

Zapewnienie wykorzystania terenu www.leomoda.com (dalej - "LeoModa"), informacje Materiały, produkty i usługi, które są dostępne na stronie LeoModa podlegają niniejszych warunków użytkowania (dalneyshem- "Warunki użytkowania")

Warunki korzystania ze strony mogą być aktualizowane od czasu do czasu. Nowa wersja zostanie zamieszczona na stronie internetowej LeoModa i wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Korzystanie z witryny LeoModa, trzeba regularnie sprawdzać, czy zmiany lub aktualizacje na Warunki korzystania z witryny.

Na stronie LeoModa dostarcza informacji na temat LeoModa, możliwości biznesowych, produktów i usług LeoModa przeznaczony do użytku tylko na Ukrainie, i jest regulowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. LeoModa Spółka nie zobowiązuje i żadnych zobowiązań finansowych w zakresie korzystania z witryny LeoModa z innych krajów.

Największa

1. Ochrona danych osobowych i polityka w sprawie ochrony danych osobowych i informacji poufnych LeoModa

Wszystkie dane osobowe, które spółki są w trakcie korzystania z witryny LeoModa LeoModa będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności serwisu. Jeśli zarejestrujesz lub odwiedzić witrynę jako klient, stosowanie zasad dotyczących ochrony danych osobowych i poufnych informacji dla klientów.

Wszystkie informacje, które są dostarczane przez firmę LeoModa Korzystając ze strony LeoModa muszą być dokładne, kompletne i aktualne. Jeśli mamy powody sądzić, że zostały zaopatrzone w nierzetelny, niekompletnej i nieistotnych informacji, dostęp do LeoModa witryny może być ograniczona lub zablokowana.

Największa

2. Prawa autorskie i wykorzystanie materiałów miejscu LeoModa

Na stronie LeoModa i materiały, które są dostępne na stronie internetowej LeoModa są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, w zakresie stosowania nazw handlowych i znaków towarowych, w tym nazwę "LeoModa" LeoModa i logo, a należą LeoModa LeoModa lub używane na podstawie licencji lub za zgodą właściciela tych praw. Materiały, które są chronione przez prawa własności intelektualnej obejmują, ale nie wyłącznie, projektowania, układ, wygląd, wygląd, grafika, fotografie, obrazy, teksty, opowiadania i inne materiały są dostępne online LeoModa (dalej - "Materiały do ​​serwisu).

Treść witryny nie może być powielana, rozpowszechniana, opublikowane lub w inny sposób przedstawiony opinii publicznej tylko po uzyskaniu pisemnej zgody LeoModa.

Największa

3. Linki do innych stron internetowych

może zawierać linki do innych stron, które nie mamy kontroli na naszej stronie. Nie jesteśmy odpowiedzialni i nie ma żadnych zobowiązań finansowych na materiałach, które są dostępne na stronach internetowych osób trzecich. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu i prywatności stwierdzeń wszystkich stron internetowych osób trzecich przed użyciem takich witryn lub podanie danych osobowych ani żadnych innych informacji do takich stron lub za ich pośrednictwem.

Największa

4. Linki z innych stron do LeoModa strony

Aby wysłać link do strony osoby trzeciej do www.leomoda.ua, wymaga uprzedniej pisemnej zgody LeoModa. Jeśli chcesz, aby przejść do innych stron, prosimy o kontakt pod adresem formularza.

Największa

5. Ograniczenie odpowiedzialności, Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i odszkodowań

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani LeoModa lub osoby z nią związane nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody, w tym, ale nie ograniczając się do , uszkodzenia mienia, utratę możliwości użytkowania, straty w działalności, straty ekonomiczne, utratę danych lub utracone korzyści wynikające z korzystania lub dostępu do serwisu lub w związku z nimi, albo niemożności korzystania lub mieć dostęp do witryny LeoModa lub jej zawartości.

firma LeoModa dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich informacji i materiałów zamieszczonych na stronie. Jednak LeoModa nie może zagwarantować poprawności wszystkich informacji i materiałów, i nie ponosi odpowiedzialności i nie ma obowiązku finansowego za dokładność, kompletność i wiarygodność informacji i materiałów zamieszczonych na stronie. Nie gwarantujemy, że operacja ta strona będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że ta strona nie zawiera wirusów lub innych elementów, które mogłyby być szkodliwe dla sprzętu lub oprogramowania. LeoModa nie gwarantuje, że strony będą kompatybilne ze sprzętem LeoModa lub oprogramowania, które można wykorzystać, a nie możemy zagwarantować, że LeoModa strony będzie działać cały czas, lub w dowolnym momencie.

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę LeoModa i osób związanych z wszelkiej odpowiedzialności lub szkody, które zostały spowodowane przez naruszenie Warunków użytkowania lub korzystania z serwisu LeoModa.

 6. Ograniczenia lub zablokowania dostępu do serwisu LeoModa za naruszenie Warunków użytkowania

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności w przypadku serwisu LeoModa lub poszczególnych elementów serwisu LeoModa do innych celów, dojazd do działki LeoModa może być ograniczone lub zablokowane.

firma LeoModa ogół zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany lub zaprzestania witryny LeoModa lub jej treści w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.

 7. Wybór prawa, właściwość rzeczową i miejscową postępowania  

strona używa LeoModa i niniejsze Warunki użytkowania regulują prawa Ukrainy. Chyba że prawo stanowi inaczej, sądy mają jurysdykcję wyłączną Ukrainy i tylko uchwałą jakiegokolwiek sporu powstałego na miejscu korzystanie LeoModa lub niniejszych Warunków użytkowania lub w związku z nimi.

 8. Pozostałe warunki  

Jeśli jedno z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest nieprawidłowy lub unieważniony przez sąd, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków.

Instagram @leomoda.ua

Logowanie

lub
Zarejestruj nowe konto
Odkrycie rabaty
i promocje pierwszy!

lub zapisz się do newslettera

Zrzeczenie się